دوره و شماره: دوره 13، شماره 1 - شماره پیاپی 25، شهریور 1402، صفحه 1-322 
تدوین الگوی توسعه‌ی‌حرفه‌ای معلمان چندپایه مبتنی بر نظریه داده بنیاد

صفحه 1-30

10.22099/jcr.2023.7052

ژیلا حیدری نقدعلی؛ محمد جاودانی؛ علی شیروانی شیری؛ حجت اله صالح آبادی


ارزشیابی کیفیت عنصر فضا و خدمات آموزشی برنامه درسی فراگیر در آموزش و پرورش استثنایی کشور بر اساس استانداردهای مدرسه الگو

صفحه 75-101

10.22099/jcr.2023.7168

محسن اصغری نکاح؛ محمود سعیدی رضوانی؛ صدیقه کاظمی؛ حمیده پاک مهر؛ فاطمه علی دوستی؛ مهسا خرسندی؛ زهرا تربتی فیض آبادی


ارائه الگوی جاری برنامه درسی با نشاط در دوره ابتدایی: رویکرد داده بنیاد

صفحه 184-205

10.22099/jcr.2023.7173

ندا باقری مهیاری؛ هادی پورشافعی؛ محمدعلی رستمی نژاد؛ محمدرضا نیستانی