مطالعه راهنمای نویسندگان

نویسندگان محترم،

با سلام و احترام؛

به استحضار می رساند که راهنمای نویسندگان در دو بخش راهنمای فنی و راهنمای علمی تدوین شده است. همچنین در ادامه برخی نکات قابل توجه پیش از ارسال مقالات یادآوری می شود.

نویسندگان محترم لطفاً قبل از ارسال مقاله حتماً 2 فرم زیر را تکمیل و در هنگام ارسال مقاله در قسمت تعهد نویسندگان ضمیمه گردد:

  1. فرم تعهد مبنی بر عدم چاپ مقاله‌ ارسال شده در مجله‌ای دیگر یا در مجموعه مقاله‌ها، سمینارها و مجامع علمی و عدم ارسال همزمان مقاله به سایر مجلات سمینارها و مجامع علمی
  2. فرم تعهد مبنی بر عدم برداشت یا کپی از آثار دیگران (سرقت ادبی)

بدیهی است مجله اختیار دارد در هر زمان و در هر مرحله از فرایند داوری مقاله و حتی با وجود پذیرش، در صورت احراز عدم رعایت هر یک از این تعهدات، مقاله را از فرایند داوری خارج نموده و نام نویسنده (نویسندگان) را در لیست سیاه مجله قرار دهد.

-        مقاله حتماً باید در فرمت تعیین شده توسط مجله در قسمت راهنمای فنی تدوین مقالات تنظیم شود. بدیهی است مقالاتی که فرمت مورد نظر را رعایت نکرده باشند به نویسنده ارجاع داده خواهد شد تا پس از قرار گرفتن در فرمت مجله مجدد ارسال گردد و فرایند بررسی توسط هیأت تحریریه انجام گردد.