1c4cdb5a34c7437 

 

به موجـب نامه‌ی شماره 72961/11/3/89 مورخ 19/10/1389 مـدیر کل محترم مرکز برنامه ریزی و سـیاستگذاری پژوهشی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، درجه‌ی «علمی- پژوهشی» به نشریه «پژوهـش‌های برنـامه درسـی» اعطـا گـردید.

 

     هدف از انتشار مجله‌ی پژوهش­های برنامه درسی دانشگاه شیراز، بسترسازی پژوهشی برای شناخت دقیق‌تر از چگونگی تدوین برنامه­های درسی مورد نیاز جامعه است. از این رو، هرگونه مقاله‌ای که در یکی از گرایش‌های علوم تربیتی و روان­شناسی که در حوزه­ی برنامه­ی درسی نوشته شود و پژوهشی بدیع و ارزشمند باشد، برای بررسی و چاپ احتمالی پذیرفته می‌شود.

 

لطفاً قبل از ثبت نام در سامانه و ارسال مقاله، حتماً قسمت راهنمای نویسندگان مطالعه شود.

 

 

شماره جاری: دوره 12، شماره 1 - شماره پیاپی 23، شهریور 1401، صفحه 1-313 

مفهوم‌سازی برنامه‌درسی تربیت جنسی با تاکید بر نقش خانواده- مدرسه

صفحه 62-88

10.22099/jcr.2022.6765

زهرا حجازی؛ مصطفی قادری؛ علیرضا صادقی؛ پروین صمدی؛ زهرا نیکنام


ابر واژگان