تماس با ما

آدرس:             شیراز، میدان ارم، دانشگاه شیراز، مجتمع دانشگاهی ارم، دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی، دفتر مجله پژوهش های برنامه درسی

 

کد پستی:        84759-71946

 

تلفن:              36134619-071 (ساعت تماس 8 صبح الی 12 شنبه، دوشنبه و چهارشنبه)

 

نمابر:             36460245-071

 

ایمیل:            cu-research@shirazu.ac.ir


CAPTCHA Image