دوره و شماره: دوره 12، شماره 2 - شماره پیاپی 24، اسفند 1401، صفحه 1-288 
تبیین ویژگی‌های برنامه‌درسی آموزش عالی در عصر انقلاب صنعتی چهارم

صفحه 52-74

10.22099/jcr.2023.44027.2544

اعظم زرین؛ غلامرضا یادگارزاده؛ محبوبه خسروی؛ مصطفی قادری؛ علی خورسندی طاسکوه


تبیین رویکرد هم‌افزایی در عناصر برنامه‌درسی میلر با الهام از نظریه سیستم‌ها

صفحه 224-255

10.22099/jcr.2023.6963

ابوالقاسم رضوانی؛ محسن آیتی؛ محمد اکبری بورنگ؛ هادی پورشافعی؛ حسین شکوهی فرد