دوره و شماره: دوره 2، شماره 2، اسفند 1391، صفحه 1-119 
طراحی راهنمای برنامه‌ی درسی مهارت‌های پیش‌حرفه‌ای برای دانش‌آموزان با ناتوانی هوشی در دوره‌ی ابتدایی

صفحه 1-30

10.22099/jcr.2013.1946

قربان همتی علمدارلو؛ احمد به‌پژوه؛ غلامعلی افروز؛ باقر غباری بناب؛ نعمت الله موسی پور