شایستگی‎های کانونی مربی تربیت جنسی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی و مدیر گروه پژهشی تعلیم و تربیت اسلامی پژوهشکده مطالعات اسلامی در علوم انسانی دانشگاه فردوسی مشهد

2 کارشناس ارشد مدیریت آموزشی دانشگاه فردوسی مشهد

3 دانشجوی دکتری روانشناسی عمومی دانشگاه فردوسی مشهد

چکیده

مقاله­­ی حاضر با هدف شناسایی شایستگی‎های کانونی مربیان تربیت جنسی طراحی گردید و جهت تعیین شایستگی‎های کانونی، از روش پنج مرحله‎ای بیهام و مایر، بهره گرفته شد. جامعه­ی پژوهش حاضر، کلیه متخصصان تربیت جنسی و مربیان عفاف‎گرایی و تربیت جنسی شهر مشهد، در نظر گرفته شدند که با روش نمونه‌گیری هدفمند، مورد گزینش قرار گرفتند و مصاحبه نیمه‎ساختار یافته و پرسش‌نامه، ابزارهای مورد استفاده در این پژوهش بودند. با بررسی ادبیات و آرای صاحب‏نظران و منابع علمی مختلف در خصوص شایستگی‎های کانونی مربیان و یافته‎های حاصل از مصاحبه‎ها و پرسش‌نامه‎ها، فهرستی مشتمل بر 785 مفهوم استخراج و گردآوری گردید و مفاهیم به‎دست آمده در قالب 109 مقوله دسته‏بندی شدند. پس از تجزیه‌وتحلیل داده‌های به‎دست آمده، شایستگی‎های مربیان تربیت جنسی در قالب 16 مضمون و پنج محور قرار گرفتند. مضامین رابطه­ی مربی با خدا، رابطه­ی مربی با خود و رابطه­ی مربی با دیگران، در محور ویژگی‏های پایه­ی مورد نیاز مربی جای گرفتند. مبانی تربیت جنسی، غرب و تربیت جنسی و مفهوم ‏‏شناسی امر جنسی در محور مباحث نظری مورد نیاز مربی، گنجانده شدند. مضامین مربوط به محور تبیین و توصیف آسیب‏های جنسی، زمینه‎‏‏سازهای فساد جنسی، آسیب‌شناسی جنسی و پیامدهای منفی ناشی از آسیب‏های جنسی، معرفی شدند. مضمون باور‏های اساسی در محور باور‏های مورد نیاز در تربیت جنسی و مضامین سواد رسانه‏ای، چگونگی پاسخگویی به سؤالات و شبهات نوجوانان، مهارت پیشگیری و مواجهه صحیح با سوءاستفاده جنسی، مواجهه با پدیده خودارضایی، روان‏شناسی مسائل جنسی و توانایی به‏کارگیری راهبردها و راهکارهای خویشتنداری جنسی نوجوانان نیز، در محور مهارت‏های مورد نیاز برای مربی تربیت جنسی قرار گرفتند.

کلیدواژه‌ها


احمدی موحد، محمد. (1387). شاخص‎های ازدواج و طلاق و بررسی تغییرات آن در کشور با تأکید بر آمارهای استانی طی سال‌های 86 – 81. فصلنامه جمعیت، شماره 64 / 63.
آزاد ارمکی، تقی و شریفی ساعی، محمد حسین. (1390). تببین جامعه‎شناختی روابط جنسی آنومیک در ایران. فصلنامه خانواده‌ پژوهی، سال هفتم، شماره 28.
آزاد ارمکی، تقی؛ شریفی ساعی، محمد حسین؛ ایثاری، مریم و طالبی، سحر. (1390). سنخ‌شناسی الگوهای روابط جنسی پیش از ازدواج در ایران. جامعه‌پژوهی فرهنگی، سال دوم، شماره 2.
آزاد ارمکی، تقی؛ شریعتی ساعی، محمد حسین؛ ایثاری، مریم و طالبی، سحر. (1391). هم‎خانگی؛ پیدایش شکل‎های جدید خانواده در تهران. جامعه‌پژوهی فرهنگی، سال سوم، شماره 1، صص 77 – 43.
اسدی، لیلا سادات. (1382). مساحقه، جرمی علیه زنان. فصلنامه کتاب زنان، شماره 20.
اسدی، لیلا سادات. (1385). حق جنسی، اختلال و انحراف در آن در قوانین موضوعه. ندای صادق، سال یازدهم، شماره 43.
اسدی، مسعود؛ رضایی‎نژاد، سالار و میری، میرنادر. (1390). رابطه مذهب‎گرایی و عوامل جمعیت‎شناختی با گرایش با خشونت رفتار جنسی پرخطر در دانشجویان دختر و پسر. زن و مطالعات خانواده، سال سوم، شماره 12، صص 25 – 13.
اسلامیان، حسن؛ اسلامیان، زهرا و سعیدی رضوانی، محمود. (1394). نگاهی به برنامه درسی تربیت جنسی در نظام تعلیم و تربیت با تأکید بر دو عنصر هدف و محتوا. مجموعه مقالات نهمین همایش ملی اشراق اندیشه مطهر، خانواده و تربیت جنسی، صص 93 – 111.
اسلامیان، زهرا؛ سعیدی رضوانی، محمود. غفاری، ابوالفضل و اسلامیان، حسن. (1394). بررسی و تحلیل ابعاد مختلف تربیت جنسی و مسائل اساسی مرتبط با آن. مجموعه مقالات نهمین همایش ملی اشراق اندیشه مطهر، خانواده و تربیت جنسی، صص 303 – 324.
آقابابایی، عزیزاله؛ باقری، سهیلا و باقری، محبوبه. (1393). اینترنت و روابط خانوادگی. مطالعات زن و خانواده، شماره 2.
آقابابایی، عزیزاله؛ عبدالهی اسدآبادی، رسول؛ باقری، سهیلا و باقری، محبوبه. (1391). بررسی اثرات روانی- اجتماعی بازی‎های کامپیوتری بر دانش‎آموزان (مورد مطالعه دانش‎آموزان پسر مقطع سوم راهنمایی در بخش لاران در سال تحصیلی 91- 1390. نخستین کنکره ملی فضای مجازی و آسیب‎های اجتماعی نوپدید.
آقامحمدیان، حمیدرضا. (1382). خصوصیات زیستی – اجتماعی نوجوانان دختر دانش‎آموز مشهد. پژوهش‎های روان‌شناسی بالینی و مشاوره، سال چهارم، شماره 2.
اقلیدی‎نژاد، علی. (1382). برزخ نوجوانی و طوفان جنسی. مبلغان، شماره 48.
آلبو کردی، سجاد؛ نیکو سیر جهرمی، محمد و مصلی‌نژاد، لیلی. (1389). خود ارزیابی معلمان مدارس ابتدایی در خصوص مسأله سوءاستفاده جنسی از کودکان و لزوم گزارش آن. دانشگاه علوم پزشکی پارس، دوره هشتم، شماره 4.
الهیاری، عباسعلی؛ جان‎بزرگی، مسعود و گروسی، اکرم. (1391). مقایسه‌ ساختار خانواده و نیم‎رخ روانی پدر و مادر کودکان در معرض سوءرفتار جنسی پدر و مادر کودکان بهنجار. فصلنامه مطالعات پیشگیری از جرم، شماره 23، صص 106 – 83.
امینیان، اعظم و سید میرزایی، سید محمد. (1389). بررسی جامعه‌شناختی فاکتورهای زمینه‌ساز خانواده و مدرسه در گرایش دختران نوجوان به کژ رفتاری جنسی و اعتیاد به مواد مخدر. فصلنامه خانواده پژوهی، سال ششم، شماره 23.
ایمان، محمد تقی؛ یوسفی، الهام و حسین‌زاده، مرتضی. (1390). زنان، مزاحمت و واکنش: بررسی تجربه دختران دانشجو درباره مزاحمت‎های خیابانی و واکنش به آن. جامعه‌شناسی ایران، دوره دوازدهم، شماره 3.
باغ‏زری، محمدعلی؛ پرتوی، پریناز؛ خسروی، اشکان و آقایی، حکیمه. (1392). آسیب‎های اجتماعی اینترنت و ماهواره بر روی نوجوانان. انجمن روانشناسی اجتماعی ایران، دوره دوم.
بشارت، محمد علی. (1377). آسیب‌زدائی و روان‏درمانی جنسی: مشکلات جنسی: طبقه‌بندی، علت‌شناسی، سنجش و درمان. تازه‌های روان‎درمانی، سال سوم، شماره 9 و 10.
بوسلی، سارا. (1386). آثار مرگبار سیاست‌های ولنگارانه ما در حوزه سکس. سیاحت غرب، شماره 51.
بهشتی، محمد. (1385). تربیت جنسی از منظر فیض کاشانی. تربیت اسلامی، دوره دوم، شماره 3، صص 113 – 89.
بی.کلاین، ویکتور. ( 1384 الف). تأثیرات هرزه‎نگاری بر بزرگسالان. سیاحت غرب، شماره 22.
بی. کلاین، ویکتور. (1384 ب). هرزه‎نگاری و آسیب‎پذیری کودکان. سیاحت غرب، شماره 24.
پناهی، علی احمد. (1386). مهم‎ترین آسیب جنسی دوران نوجوانی و راهکارهای پیشگیری و درمان. ماهنامه معرفت، سال شانزدهم، شماره 1، پیاپی 112.
توده فلاح، معصومه و کاظمی‌پور، شهلا. (1389). بررسی تأثیر نوسازی بر سن ازدواج با تأکید بر شاخص‌های جمعیت شناختی ازدواج در سطح کشور و 17 استان منتخب 1385. فصلنامه پژوهش اجتماعی، سال سوم، شماره 8.
ثابت، حافظ. (1379). درآمدی بر تربیت جنسی در نهج البلاغه. فصلنامه علمی پژوهشی تعلیم و تربیت اسلامی، شماره 4، صص 620 – 193.
جعفری نجفی، لیلی؛ میرخانی، عزت السادات و غروی نائینی، نهله. (1391). عوامل نفوذ تحریف در فرهنگ اسلامی و تأثیر آن بر تنزل جایگاه زن. پژوهشنامه زنان، سال سوم، شماره 1، صص 47 – 23.
جمشیدی‎ها، غلامرضا؛ صادقی فسایی، سهیلا و لولاآور، منصوره. (1392). نگرش جامعه‌شناختی بر تأثیر فرهنگ مدرن از منظر جنسیتی بر تحولات خانواده در تهران. نشریه زن در فرهنگ و هنر، دوره پنجم، شماره 2، صص 198 – 183.
چاینز، دین. (1383). مستهجن نگاری در اینترنت و تأثیر آن بر نوجوان. سیاحت غرب، شماره 12.
حجازی، آریا؛ دالکی، شهره؛ بدیعیان موسوی، نازیلا و زارع‌نژاد، محمد. (1388). گزارش یک مورد دیگر آزار جنسی به همراه برخی پارافیلیا. مجله علمی پزشکی قانونی، دوره پانزدهم، شماره 4، صص 269 – 266.
حسین‎خانزاده، عباسعلی؛ طاهر، محبوبه؛ سید نوری، سیده زهرا؛ یحیی‎زاده، آیدا و عیسی‎پور، مهدی. (1392). رابطه شیوه تعامل والد – فرزند با میزان اعتیاد پذیری و گرایش به جنس مخالف در دانشجویان. فصلنامه اعتبار پژوهی سوءمصرف مواد، سال هفتم، شماره 28.
حقیقت‌منش، الهه؛ آقامحمدیان شعرباف، حمیدرضا؛ قنبری هاشم‌آبادی، بهرام‌علی و مهرام، بهروز. (1389). طرحواره‌های ناسازگار اولیه و ابعاد طرحواره تجاوزگران جنسی. مجله روانپزشکی و روانشناسی بالینی ایران، سال شانزدهم، شماره 2، صص 153 – 145.
حمیدی، نفیسه و فرجی، مهدی. (1386). سبک زندگی و پوشش زنان در تهران. فصلنامه تحقیقات فرهنگی، سال اول، شماره 1، صص 92 – 65.
حیدری، محمود؛ زال‌پور، خدیجه و مولائی، اعظم. (1389). بررسی ویژگی‎های روان‌سنجی مقیاس جهت‌گیری در رابطه جنسی. فصلنامه خانواده پژوهی، سال ششم، شماره 24.
حیدری چروده، مجید و همکاران. (1396). کشف فرآیند شکل گیری انحرافات جنسی از طریق مطالعه مروری و اسنادی مرتبط با امر جنسی. مؤسسه رصد، مطالعات و سیاستگذاری اجتماعی (سجا). گزارش چاپ نشده.
خالقی‎نژاد، خوشه؛ عباس‌پور، زهرا؛ افشاری، پوراندخت؛ عطاری، یوسف‎علی و راسخ، عبدالرحمن. (1387). نیازهای آموزشی قبل از ازدواج از دیدگاه زوجین مراجعه کننده به مرکز بهداشتی – درمانی شهرستان مشهد. مجله ایرانی آموزش در علوم پزشکی، دوره هشتم، شماره 2، صص 253 – 247.
خدایاری فرد، محمد و عابدینی، یاسمین. (1385). خانواده درمانگری شناختی – رفتاری در یک تک بررسی سوءاستفاده جنسی از نوجوانان. فصلنامه علوم روان‌شناختی، سال پنجم، پیاپی 17.
خروشی، پوران؛ نصر اصفهانی، احمد رضا؛ میر شاه جعفری، سید ابراهیم و موسی‌پور، نعمت‎الله. (1396). بررسی رویکرد تربیت معلم شایسته. راهبرد فرهنگ، شماره 137.
خروشی، پوران؛ نصر اصفهانی، احمد رضا؛ میر شاه جعفری، سید ابراهیم و موسی‌پور، نعمت‎الله. (1396). مدل مفهومی شایستگی‏های مورد انتظار از دانشجو معلمان در برنامه درسی در دانشگاه فرهنگیان بر اساس دیدگاه صاحب‏نظران. فصلنامه مطالعات اندازه‎گیری و ارزشیابی آموزشی، سال هفتم، شماره 18، صص 169-199.
خسروتاش، پریسا؛ حجازی، الهه؛ اژه‎ای، جواد و غباری‌بناب، باقر. (1389). رابطه باورهای جنسیتی، رضایت‌مندی روانی و عملکرد تحصیلی در دانش‎آموزان سرآمد و عالی. مجله روان‌شناسی 55، سال چهاردهم، شماره 3.
خلج‌آبادی فراهانی، فریده و مهریار، امیر هوشنگ. (1389). بررسی نقش خانواده‌ها در ارتباطات با جنس مخالف قبل از ازدواج در دختران دانشجو در تهران. فصلنامه خانواده پژوهشی، سال ششم، شماره 24.
خواجه‎نوری، بیژن و مقدس، علی‎اصغر. (1388). رابطه بین تصور از بدن و فرآیند جهانی شدن. جامعه‌شناسی کاربردی، سال بیستم، شماره پیاپی (33)، شماره 1، صص 24 – 1.
دانایی سیج، مجید و همکاران. (1396). سنجش ارزش‌ها و نگرش‌های جنسی ایرانیان؛ مطالعه مقدماتی: تدوین سؤالات و مقیاس‎های سنجش. مؤسسه رصد، مطالعات و سیاستگذاری اجتماعی (سجا). گزارش چاپ نشده.
دهقانی، اکرم؛ محمدخانی، پروانه و یونسی، سید جلال. (1385). اثربخشی آموزش مهارت‌های جنسی بر نگرش جنسی زوج‎های در شرف ازدواج. دانش و پژوهش در روان‌شناسی، شماره 30، صص 38 – 21.
ربیعی، علی و شاقاسمی، احسان. (1388). آسیب‌شناسی فردی و اجتماعی روابط مجازی در ایران؛ یک رویکرد کیفی. فصلنامه علمی پژوهشی رفاه اجتماعی، سال نهم، شماره 34.
رحمت‎آبادی، اعظم. (1385). صهیونیسم سیاست‌های تهاجمی فرهنگ و برنامه‎ریزی جنسیتی. دو فصلنامه بانوان شیعه، سال سوم، شماره 6 و 7، صص 254 – 241.
رشید، خسرو. (1394). رفتارهای پرخطر در بین دانش‎آموزان نوجوان دختر و پسر شهر تهران. فصلنامه علمی پژوهشی رفاه اجتماعی، سال پانزدهم، شماره 57.
رضازاده، فاطمه بیگم. (1370). مسائل جنسی کودکان و نوجوانان: توجه به نقش جنسی کودک. تربیت، شماره 66.
رضایی، منیره. (1396). شناسایی و تعیین شایستگی‎های حرفه‎ای معلمان متناسب با اسناد تحولی آموزش و پرورش و اعتبار بخشی شایستگی‌ها. نشست ارائه یافته‎های پژوهشی گروه پژوهشی اقتصاد و نیروی انسانی پژوهشکده تعلیم و تربیت، زمستان 1396.
رمضان‌نرگسی، رضا. (1390). مدرنیسم، خانواده و طلاق: نگاهی بر نقش الگوهای توسعه در افزایش طلاق و انحلال خانواده. پیام زن، پیاپی 239، شماره 11.
رهنما، اکبر؛ علیین، حمید و محمدی، حسین. (1386). بررسی و تبیین مبانی، اصول و روش‎های تربیت جنسی با تأکید بر دیدگاه اسلام. دو ماهنامه علمی پژوهشی دانشگاه شاهد، سال چهاردهم، دوره جدید، شماره 24.
زربیسیاس، آنتونیا. (1387). قصه تلخ دختران مدل صنعت پوشاک و مد. سیاحت غرب، شماره 57، صص 34 – 31.
سبحانی‏نژاد، مهدی و تژدان، امیررضا. (1394). تبیین چارچوب صلاحیت‏های حرفه‏ای مربیان و استادکاران آموزش فنی و حرفه‏ای. دو فصلنامه مطالعات برنامه‏ریزی آموزشی، دوره چهارم، شماره 8،  صص 63 – 88.
سبحانی‎نژاد، مهدی؛ همایی، رضا و علیین، حمید. (1386). بررسی تحلیل سبک تربیت جنسی خانواده‌های شهر تهران. تازه‎ها و پژوهش‎های مشاوره، جلد 6، شماره 21.
سعیدی، علی. (1384). استثمار جنسی کودکان و نوجوانان با استفاده از اینترنت. علوم تربیتی؛ پیوند، شماره 307.
سعیدی‏رضوانی، محمود و باغگلی، حسین. (1389). شناسایی، بررسی و طراحی مدل گروه‌های دوستی. سازمان ملی جوانان، دفتر مطالعات منطقه‌ای جوانان.
سلطانی‎گرد فرامرزی، مهدی و رحمتی، محمد مهدی. (1386). شیوه‌های بازنمایی جنسیت در سینمای ایران. فصلنامه انجمن ایرانی مطالعات فرهنگی و ارتباط، شماره 10، صص 98 – 79.
شفیعی رود پشتی، میثم و خسروانیان، حمید رضا. (1390). نگاهی انتقادی بر فمینیسم اسلامی و ارزیابی میزان گرایش دانشجویان دختر به آن. پژوهش‌نامه زنان، پژوهشکده علوم انسانی و مطالعات فرهنگی، سال دوم، شماره 2، صص 85 – 67.
شمس‏الدین دیانی، محمد و نمازی زادگان، سعید. (۱۳۹۴). نقش مربیان در تربیت جنسی کودکان و نوجوانان. همایش خانواده و تربیت جنسی، دانشگاه فردوسی مشهد.
شیردل، ملیحه. (1385). عوامل گرایش زنان و مردان متأهل به رابطه نامشروع جنسی. فصلنامه علمی پژوهشی رفاه اجتماعی، سال ششم، شماره 22.
صادقی، ناهید. (1378). توصیف خود: پژوهشی مقایسه‌ای بر مبنای سن و جنس. مجله روان‌شناسی و علوم تربیتی، دوره جدید، سال چهارم، شماره 1.
صادقی فسایی، سهیلا و لاریجانی، مهسا. (1392). آزار جنسی در محیط کار تهدیدی بر امنیت اجتماعی. مجله مطالعات اجتماعی ایران، دوره هفتم، شماره 2، صص 111 – 87.
صمیمی، عادل؛ مظاهری، علی و حیدری، محمود. (1391). ارزیابی تحولی کیفیت روابط دوستی نوجوان. روانشناسی تحولی: روان‎شناسان ایرانی، سال نهم، شماره 33.
عابدیان اول، اکرم. (1390). طراحی مدل شایستگی مدیران گروه‏های آموزشی دانشگاه فردوسی مشهد. پایان‌نامه کارشناسی ارشد مدیریت آموزشی، دانشگاه فردوسی مشهد، چاپ نشده.
عالی، آمنه و امین‏یزدی، امیر. (1393). تأثیر ویژگی‏های معلم بر سبک مدیریت کلاس. فصلنامه تعلیم و تربیت شماره 93.
عباسی، خیام و ایمان، محمد تقی. (1386). تبیین جامعه‌شناختی گرایش نوجوانان به فرهنگ غربی. جوانان و مناسبات نسلی، شماره اول، صص 140 – 113.
عبدالهی، بیژن؛ دادجوی توکلی، عطیه و یوسلیانی، غلامعلی. (1393). شناسایی و اعتبارسنجی شایستگی‎های حرفه‎ای معلمان اثربخش. فصلنامه نوآوری‎های آموزشی، شماره 49، سال سیزدهم.
عبدالملکی، زهرا؛ صالح صدق‌پور، بهرام؛ بهرام، عباس و عبدالملکی، فاطمه. (1389). اعتبار و پایایی پرسش‌نامه خود توصیفی بدنی دختران نوجوان. فصلنامه روان‌شناسی کاربردی، سال چهارم، شماره 4 (16)، صص 55 – 42.
عریضی، فروغ‎السادات؛ وحیدا، فریدون و دانش، پروانه. (1385). ماهواره و هویت جنسی دختران جهان. جامعه‌شناسی ایران، دوره هفتم، شماره 2، صص 100 – 76.
عطایی، بهروز؛ نخودیان، زری؛ بابک، آناهیتا؛ شعاعی، پریسا؛ محمدزاده، محمود و صادقی، سعید. (1388). شیوع آلودگی به ویروس هپاتیت B و عوامل خطر آن در کودکان و نوجوانان خیابانی شهر اصفهان. مجله دانشکده پزشکی اصفهان، سال بیست و هفتم، شماره 102.
عقیلی، علیرضا. (1392). صلاحیت‌های معلم در برنامه درسی تربیت معلم: شناسایی، میزان تحقیق و نقط قوت و ضعف، از منظر اساتید، دانشجویان و فارغ التحصیلان. پایان‌نامه کارشناسی ارشد برنامه‏ریزی درسی، دانشگاه فردوسی مشهد، چاپ نشده.
عمیدی، مریم؛ غفرانی‎پور، فضل‌اله و حسینی، رضوان. (1385). رابطه نارضایتی از تصویر بدنی و نمایه توده بدنی در دختران نوجوان. دو فصلنامه تحقیقات علوم رفتاری، دوره چهارم، شماره 1 و 2، صص 65 – 59.
فاضلی، نعمت‏اله. (1385). جوانان و انقلاب در سبک زندگی. رشد آموزش علوم اجتماعی، دوره نهم، شماره 4.
فرمهینی فراهانی، محسن. (1383). محتوای مناسب برای تربیت جنسی در کتب دوره متوسطه. دو ماهنامه علمی پژوهشی دانشگاه شاهد، سال یازدهم، دوره جدید، شماره 9.
فرمهینی فراهانی، محسن. (1387). نگاهی گذرا بر تربیت جنسی در مقاطع مختلف تحصیلی. فصلنامه سلامت روان، سال اول، شماره 1.
فرهنگی، علی‎اکبر و کیانا، هانیه. (1391). تأثیر رسانه‌ها در تبلیغ سبک زندگی غربی با تأکید بر الگوی پوشش غربی. دو فصلنامه علمی پژوهشی پاسداری فرهنگی انقلاب اسلامی، سال دوم، شماره 5، صص 163 – 139.
فقیهی، علی نقی. (1387). بررسی احادیث در زمینه راهکارهای تربیتی به منظور پیشگیری از رفتارهای نابهنجار جنسی نوجوانان و جوانان. دو فصلنامه تربیت اسلامی، سال سوم، شماره 6، صص 56 – 27.
فقیهی، علی نقی. (1393). تربیت جنسی: مبانی، اصول و روش‎ها از منظر قرآن و حدیث. انتشارات مؤسسه علمی فرهنگی دارالحدیث.
فقیهی، علی نقی؛ شکوهی، یکتا و پرند، اکرم. (1387). آموزش جنسی به کودک و نوجوان از دیدگاه اسلامی و مطالعات روان‌شناختی. دو فصلنامه علمی تخصصی تربیت اسلام، سال سوم، شماره 7، صص 80 – 51.
قاسمی بافقی، وجیهه. (1391). اینترنت و افسردگی دختران نوجوان ورابطه آن با عزت نفس و نگرش‌های ناکارآمد در میان آن‌ها. نخستین کنکره ملی فضای مجازی و آسیب‎های اجتماعی نوپدید.
کارگری، نوروز. (1386). ازدواج، کودک آزاری و بزه‎دیدگی جنسی ثانویه. فقه و حقوق، سال چهارم، شماره 15.
کاظمی اصل، مجید. (1390). تحلیل کمی ازدواج و طلاق کشور از سال 1380 لغایت 1389. وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، معاونت رفاه اجتماعی، دفتر امور آسیب‌های اجتماعی.
کاظمی مقدم، ایمان. (1395). مدل تربیت جنسی با اقتباس از نگرش اسلام. مؤسسه مطالعات، رصد و برنامه‌ریزی سلامت جنسی. گزارش چاپ نشده.
کامکار، مهدیس. (1381). نوجوانی و بی‎مبالاتی جنسی. فصلنامه علمی پژوهشی رفاه اجتماعی، دوره دوم، شماره 5.
کامکار، مهدیس و جباریان، شادی. (۱۳۸۴). خود ارضایی و نوجوانان نگرش و باورهای فرهنگی. دومین کنگره سراسری خانواده و مشکلات جنسی، تهران: دانشگاه شاهد، کلنیک سلامت خانواده.
کرمی، مرتضی و صالحی، مسلم. (1388). توسعه مدیریت مبتنی بر شایستگی (رویکردی نوین در آموزش و توسعه مدیران). نشر آییژ.
کرمی، مرتضی کرمی؛ صالحی عمران، ابراهیم و خشنودی‎فر، هاجر. (1392). نیاز سنجی آموزشی مدیران شرکت برق منطقه‎ای مازندران مبتنی بر الگوی شایستگی. دو فصلنامه مطالعات برنامه‎ریزی آموزشی، مقاله 6، دوره 1، شماره 2، صص 99 – 114.      
کرمی، مرتضی؛ فرح بخش، کیومرث؛ عباسپور، عباس و رضایت، غلامحسین. (1395). کاوشی در عوامل اصلی تربیت اخلاقی: شناسایی ویژگی‏های اخلاقی الگو مبتنی بر بافت شناسی عمل تربیت (مطالعه موردی بافت استادان، مربیان و مدیران آموزشی یک دانشگاه سازمانی). پژوهش در مسائل تعلیم و تربیت اسلامی، سال بیست و چهارم، دوره جدید، شماره 30، صص 138 – 113.
کریملو، مسعود؛ محمد، کاظم؛ اعظم، کمال و نوربالا، محمدعلی. (1386). روند تغییرات سن اولین ازدواج زنان در استان تهران و مقایسه آن با کل کشور بر اساس اطلاعات طرح ملی سلامت و بیماری. مجله دانشکده بهداشت و انستیتو تحقیقات بهداشتی، دوره پنجم، شماره 1، صص 28 – 17.
کلانتری، عبدالحسین؛ روشن‎فکر، پیام و جواهری، جلوه. (1390). مرور سه دهه تحقیقات علل طلاق در ایران. فصلنامه شورای فرهنگی اجتماعی زنان و خانواده، سال چهاردهم، شماره 53.
گال، مردیت؛ والتر بورگ و جویس گال. (1393). روش‎های تحقیق کمّی و کیفی در علوم تربیتی و روانشناسی (جلد دوم). ترجمة احمدرضا نصر و همکاران. تهران: سمت، دانشگاه شهید بهشتی، چ چهارم.
گلچین، مسعود؛ سخایی، ایوب و افشانی، علیرضا. (1391). مطالعه میزان و نوع استفاده از شبکه‌های ماهواره‎ای فارسی زبان در مناسبات خانوادگی در بین شهروندان تهرانی. مطالعات راهبردی زنان، سال چهاردهم، شماره 56.
گلوندانی، رقیه. (1391). اینترنت و آسیب‌های اجتماعی. نخستین کنکره ملی فضای مجازی و آسیب‎های اجتماعی نوپدید.
گیتی قریشی، اشرف‎السادات. (1386). نیمرخ روانی دخترانی که مورد سوءاستفاده‌ی جنسی قرار گرفته‎اند. روان‌شناسی کاربردی، دوره اول، شماره 4.
لهسایی‎زاده، عبدالعلی و یوسفی‎نژاد، الهام. (1389). رابطه بین پذیرش هنجارهای جنسیتی و تجربه‎ی مزاحمت‎های خیابانی. فصلنامه تخصصی جامعه‌شناسی، دوره پنجم، شماره 2، صص 143 – 129.
مثنوی، عطااله؛ سام‌آرام، عزت‌اله؛ حسینی، سید احمد؛ آقابخشی، حبیب‎اله؛ فروغان، مهشید؛ صدرالسادات، سید جلال و رهگذر، مهدی. (1384). نگرش دانشجویان خوابگاهی دانشگاه علوم پزشکی ایران در مورد رفتارهای انحرافی در خوابگاه‎ها – تهران 1384. توانبخشی، دوره هشتم، شماره چهارم.
محبی، محمد عارف. (1390). خانواده و شاخص‌های تنظیم روابط جنسی. معرفت، سال بیستم، شماره 171، صص 73 – 57.
محمدپور، احمد؛ بهمنی، مریم و علیزاده، مهدی. (1390). مطالعه تفسیری خرده فرهنگ دختران پاساژگرد به شیوه‌های تحلیل موضوعی. زن در فرهنگ و هنر، دوره دوم، شماره 4، صص 79 – 61 .
محمودی، سید احمد و ملکوتی‌خواه، اسماعیل. (1391). بررسی بعد زیباشناختی و نزاهت بیانی قرآن کریم در مسائل جنسی. فصلنامه کتاب قیم، سال دوم، شماره 5.
مدنی، سعید و روشنفکر، پیام. (1389). ویژگی‎های مشتریان تن‎فروشی از دیدگاه زنان تن‌فروش خیابانی شهر تهران. فصلنامه علمی پژوهشی رفاه اجتماعی، سال نهم، شماره 34.
مرادی، گل‎مراد. (1391). استفاده دانشجویان دختر از لوازم آرایشی و عوامل جامعه‌شناختی مؤثر بر آن. زن در توسعه و سیاست، دوره دهم، شماره 2، صص 106 – 87.
مرادی دولیسکانی، مرتضی؛ سعیدی رضوانی، محمود؛ کرمی، مرتضی و امین خندقی، مقصود. (1395). شناسایی استانداردها و مؤلفه‏های اخلاق حرفه‏ای تدریس استادان دروس معارف اسلامی. فرهنگ در دانشگاه اسلامی 21، سال ششم، شماره 4.
مرویان حسینی، سید محمود. (1394). کودک و نوجوان و تربیت جنسی (سلسله مباحث تربیتی در سبک زندگی اسلامی). جلد اول، چاپ اول، مشهد: انتشارات موسسه چاپ و نشر آستان قدس رضوی.
مزینانی، مریم. (1387). دختران شیعه و تهاجم فرهنگی. فصلنامه بانوان شیعه، سال پنجم، شماره 15.
معارفی، غلامرضا. (1387). بررسی سلامت جنسی زوجین و شیوه‌های تأمین آن در اندیشه شیعی بر اساس احادیث کتاب وسائل الشیعه. دو ماهنامه علمی پژوهشی دانشگاه شاهد، سال شانزدهم، شماره 78.
معاونت پژوهش‌های سیاسی حقوقی. (1393). ازدواج موقت و تأثیر آن بر تعدیل روابط نامشروع جنسی. مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی، شماره مسلسل 13715.
معیدفر، سعید و حقیقی، عبدالحمید. (1387). عوامل اجتماعی گرایش به مد در میان جوانان 15 تا 29 ساله تهرانی. فصلنامه مطالعات راهبردی ورزش و جوانان، شماره 15 – 14،
صص 14 – 1.
مقصودی، سوده؛ آراسته، مژده و تندولی، سمیرا. (1392). بررسی عوامل مؤثر بر گرایش زنان و دختران دانشجو به آرایش چهره. مطالعات و تحقیقات اجتماعی در ایران، دوره دوم، شماره 2.
مکنون، ثریا. (1382). جنسیت و تحول در روابط زن و مرد. فرهنگ، شماره 48، صص 270 – 237.
منصوری قزالحصار، شرف‏الدین. (1394). صلاحیت حرفه‏ای معلمان مقطع ابتدایی شهر تربت جام در تربیت اخلاقی. پایان‌نامه کارشناسی ارشد برنامه‏ریزی درسی، دانشگاه فردوسی مشهد، چاپ نشده.
موحد، مجید؛ عباسی شوازی، محمد تقی و هاشمی‎نیا، زهرا. (1388). ناهمگونی جنسیتی، نگرش افراد و ارتباط دختران و پسران در دانشگاه. مطالعات راهبردی زنان، دوره یازدهم، 44، صص 72 – 37.
موحد، مجید؛ محمدی، نوراله و حسینی، مریم. (1390). مطالعه بین رسانه‌ها، تصویر بدن و عزت‎نفس با عمل و تمایل به آرایش. مطالعات روان‌شناختی زنان، سال نوزدهم، شماره 2، صص 160 – 133.
موسوی، فریبا. (1391). نگاهی به ابعاد روان‌شناختی اعتیاد اینترنتی. نخستین کنکره ملی فضای مجازی و آسیب‎های اجتماعی نوپدید.
مؤسسه رصد، مطالعات و سیاستگذاری اجتماعی سجابا مشارکت شورای عالی انقلاب فرهنگی. (1397). سیاستگذاری امر جنسی در جامعه اسلامی ایران؛ از پیشگیری تا مواجهه با انقلاب جنسی. گزارش چاپ نشده.
مهاجر، عبدلله. (1390). بررسی مقایسه‌ای دیدگاه‌های دبیران دین و زندگی و دانش‌آموزان راجع به صلاحیت‌های شخصی و حرفه‌ای مطلوب و موجود دبیران دین و زندگی (و مقایسه با دبیران ریاضی). پایان‌نامه کارشناسی ارشد برنامه‏ریزی درسی، دانشگاه فردوسی مشهد، چاپ نشده.
مهدوی، سید محمد صادق و تمیز، رقیه. (1387). کج‌رفتاری و اوقات فراغت. پژوهش‎نامه علوم اجتماعی، سال دوم، شماره 1.
مهدوی هزاوه، منصوره؛ ملکی، حسن؛ مهرمحمدی، محمود و عباس پور، عباس. (1395). حیات طیبه، چشم اندازی برای تربیت کودکان: ارائه چارچوب مفهومی برای تبیین ویژگی‏های معلم دوره ابتدایی. پژوهش در مسائل تعلیم و تربیت اسلامی، سال 24‏ام، دوره جدید، شماره 30، صص 167 – 131.
میری آشتیانی، الهام. (1383). فحشا واقعیتی قابل پذیرش یا تهدیدی برای جامعه. ماهنامه برداشت اول، سال سوم، شماره 18 و 19.
ناستی‎زائی، ناصر. (1386). مقایسه انواع کودک آزاری‎ها در دانش‌آموزان دختر و پسر دبیرستانی زاهدان. مطالعات علوم تربیتی، سال اول، شماره 2، صص 104 – 91.
نصیری، معصومه. (1381). کجروی جنسی، علل و زمینه‌های آن. فصلنامه علمی پژوهشی رفاه اجتماعی، سال دوم، شماره 5.
نظری، علی محمد؛ بیرامی، منصور و بای، فاطمه. (1389). تأثیر سکس‎تراپی گروهی فمینیستی بر احقاق جنسی در زنان تحصیل‎کرده. فصلنامه علمی پژوهشی روان‌شناسی دانشگاه تبریز، سال پنجم، شماره 19.
نور علیزاده میانجی، مسعود. (1388). مدل اسلامی "مصون‌سازی" رفتار جنسی با تأکید بر پیشگیری و درمان انحراف‎ها و مشکلات جنسی. دو فصلنامه علمی تخصصی مطالعات اسلام و روان‌شناسی، سال سوم، شماره 5، صص 142 – 107.
نوغانی، محسن؛ مظلوم خراسانی، محمد و ورشوی، سمیه. (1389). عوامل اجتماعی مؤثر بر انجام جراحی زیبایی زنان. مطالعات اجتماعی روان‌شناختی زنان، سال هشتم، شماره 4، صص 101 – 75.
وروایی، اکبر؛ نیازخوانی، مرتضی و کلاکی، حسن. (1389). بررسی تأثیر عوامل اقتصادی بر گرایش به ناهنجاری‌ اجتماعی و راهکارهای انتظامی – اجتماعی پیشگیری از آن (مطالعه روسپیگری خیابانی). فصلنامه علمی پژوهشی انتظام اجتماعی، سال دوم، شماره1.
ورهیس، سارا. (1387). پارادایم‎های نامتوازن از زنان و دختران در فیلم‎ها و انیمیشن‎های ویژه کودکان. سیاحت غرب، شماره 65.
وزیری، شهرام و لطفی کاشانی، فرح. (1389). تأثیر متا آمفتامین‏ها و نارکوتیک‎ها در رفتار جنسی و بی‎پروایی جنسی. اندیشه و رفتار، دوره چهارم، شماره 15.
هوگز، دونا. م. (1384). گردشگری جنسی در اینترنت. سیاحت غرب، شماره 27.
Hong, J., Jeou-Shyan, H., Chan, L & Lih-Juan C. (2008)." Competency disparity between pre-service te
acher": education and in-service teaching requirements in Taiwan, International Journal of Educational Development. Vol 28, No 1, PP 4–20.
Koster, B,. Mieke, B., Fred, K. & Theo, W. (2005). Quality requirements for teacher educators, Teaching and Teacher Education, Vol 21, No 2, PP 157–176.
Ragan, L. C.; Bigatel, P. M. & Dillon, J. M. (2012). From research to practice: Towards an integrated and comprehensive faculty development program. Journal of Asynchronous Learning Networks. 16 (5), 71- 86.
Rauch, F. & Steiner, R (2013). Competences for education for sustainable development in teacher education. CEPS Journal, 3 (1), 9 – 24.
Schuster, M.A., Corona, R., Ellott, M., Kanouse, D., Eastman, K., Zhou, A. and Klein, D., (2008). Evaluation of Talking Parents, Healthy Teens, a new worksite based parenting program to promote parent-adolescent communication about sexual health: randomized controlled trial. BMJ. 337, pp. 1-9.
Schmidt, M. (2010). Development and validation of a competency model for pre‐service teachers; Paper Presented at the Second Meeting of the EARLISIG18 Educational Effectiveness, Leuven, 25‐27.
Sugumar, V. (2009). Competency mapping of teachers in tertiary education: ANNA University.