تعداد مقالات: 134
77. تفکر تخیلی در آموزش علوم: تحلیل محتوای کتاب‌های درسی علوم دوره ابتدایی بر اساس مؤلفه‌های تخیل

دوره 5، شماره 1، بهار و تابستان 1394، صفحه 121-144

10.22099/jcr.2015.3622

سهیلا هاشمی؛ مهدی خبازی کناری؛ رقیه شعبانی


80. مطالعه ی تطبیقی سبک های تفکر دانشجویان رشته های تحصیلی مختلف دانشگاه شیراز

دوره 6، شماره 2، پاییز و زمستان 1395، صفحه 88-100

10.22099/jcr.2017.3965

فرهاد خرمایی؛ فاطمه آزادی ده بیدی


84. واکاوی وضعیت دانشگاه فرهنگیان بر حسب تجارب زیسته دانشجو-معلمان؛ یک مطالعه آمیخته

دوره 8، شماره 2، پاییز و زمستان 1397، صفحه 98-144

10.22099/jcr.2019.5121

جمال سلیمی؛ لطف اله ساعدموچشی؛ آرش عبدی


85. مطالعه‌ی پدیدارشناختی تجارب و ادراک معلمان دوره ابتدایی از برنامه درسی علوم تلفیقی

دوره 9، شماره 1، بهار و تابستان 1398، صفحه 113-139

10.22099/jcr.2019.5217

داود طهماسب زاده شیخلار؛ اسکندر فتحی آذر؛ مریم صنیعی


86. ویژگی‌های برنامه‌ی درسی صلح‌محور بر اساس آموزه‌های فلسفه‌ی میان‌فرهنگی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 28 اسفند 1398

10.22099/jcr.2019.5231

حسن اسدی؛ بابک شمشیری؛ حمیدرضا یوسفی؛ محمد حسن کریمی


87. نقش و کارکرد کتاب‌های تعلیمات اجتماعی پنجم دبستان و سوم راهنمایی در شکل گیری هویت ملی

دوره 1، شماره 1، بهار و تابستان 1390، صفحه 139-167

10.22099/jcr.2012.246

محمودرضا نوشادی؛ بابک شمشیری؛ حبیب احمدی


90. مقایسه‌ی میزان هم خوانی طرح ارزشیابی توصیفی قصد شده با اجرا شده در مدارس ناحیه یک شیراز

دوره 2، شماره 2، پاییز و زمستان 1391، صفحه 119-140

10.22099/jcr.2013.1951

افسانه بوستانی؛ حجت اله فانی؛ احمدرضا اوجی نژاد


94. تدوین و اعتباریابی چارچوب سنجش دست‌آوردهای برنامه درسی ضمنی دانشگاهی

دوره 5، شماره 1، بهار و تابستان 1394، صفحه 145-161

10.22099/jcr.2015.3623

رحمت اله مرزوقی؛ مهرداد امینی؛ محمد مزیدی؛ جعفر ترک زاده؛ مهدی محمدی


97. هویت شرح‌حال‌نویسی در برنامه‌ درسی ملی – مطالعه‌ی ترکیبی

دوره 7، شماره 1، بهار و تابستان 1396، صفحه 118-143

10.22099/jcr.2017.4205

محمدرضا یوسف زاده؛ صدیقه کاظم پور


99. ارزشیابی کیفیت عناصر برنامه درسی آموزش الکترونیکی در آموزش عالی ایران

دوره 8، شماره 1، بهار و تابستان 1397، صفحه 104-122

10.22099/jcr.2018.4951

محمد جاودانی؛ عباس اناری نژاد


100. طراحی راهبردهای یاددهی-یادگیری بر اساس رویکرد تفکیکی در مدارس استعداد درخشان: یک مطالعه ترکیبی

دوره 8، شماره 2، پاییز و زمستان 1397، صفحه 145-171

10.22099/jcr.2019.5122

مهدی ابوالقاسمی؛ حسین زینلی پور؛ علی اکبر شیخی فینی؛ علیرضا عصاره