نویسنده = مصطفی شریف
تعداد مقالات: 3
2. امکان سنجی برنامه ریزی درسی دوزبانه در آموزش ابتدایی مطالعه‌‌ی موردی استان‌های آذربایجان شرقی و غربی

دوره 2، شماره 2، پاییز و زمستان 1391، صفحه 31-54

مصطفی شریف؛ رضاعلی نوروزی؛ میرمحمد موسوی زاده


3. شناسایی و اولویت بندی عوامل مؤثر بر اجرای طرح ارزشیابی توصیفی در مدارس دوره ابتدایی کشور

دوره 1، شماره 2، پاییز و زمستان 1390، صفحه 1-28

علی بیرمی‌پور؛ مصطفی شریف؛ سید ابراهیم جعفری؛ حسین مولوی