کلیدواژه‌ها = رویکرد
تعداد مقالات: 2
1. رویکردهای نظری و عملی به تکنولوژی آموزشی به همراه پیشنهاد برنامه ی درسی مطلوب برای مقطع کارشناسی ارشد ایران

دوره 6، شماره 2، پاییز و زمستان 1395، صفحه 1-24

محمد رحمان پور؛ محمدجواد لیاقتدار؛ فریدون شریفیان؛ مهران رضایی


2. هدف‌های درس تاریخ بر اساس رویکردی اسلامی در فلسفه‌ی برنامه‌ی درسی

دوره 1، شماره 1، بهار و تابستان 1390، صفحه 111-138

خسرو باقری؛ نرگس سجادیه