کلیدواژه‌ها = روایی
تعداد مقالات: 1
1. پایایی و روایی مقدماتی مقیاس سبک یادگیری بر مبنای مدل سیلور، هانسن و استرانگ

دوره 7، شماره 2، زمستان 1396، صفحه 1-14

ناهید اوجاقی؛ بهمن سعیدی پور؛ حسین زارع؛ محبوبه اسلمی