نویسنده = مجید علی عسگری
تعداد مقالات: 2
1. شناسایی محتوا و منبع دانش‌عملی معلمان با تجربه ابتدایی: دلالت‌های آن برای تربیت معلمان ابتدایی در نظام تربیت معلم

دوره 8، شماره 2، پاییز و زمستان 1397، صفحه 1-27

حسین چهارباشلو؛ مجید علی عسگری؛ خلیل غلامی؛ نعمت اله موسی پور


2. امکان سنجی اجرای برنامه‌ریزی درسی مدرسه محور در دبیرستان‌های شهر کرمانشاه

دوره 1، شماره 2، پاییز و زمستان 1390، صفحه 81-104

مرزبان ادیب منش؛ مجید علی عسگری؛ نعمت اله موسی‌پور