نویسنده = محمود سعیدی رضوانی
تعداد مقالات: 2
1. شایستگی‎های کانونی مربّی تربیت جنسی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 19 خرداد 1398

محمود سعیدی رضوانی؛ فاطمه غلامی؛ حسین باقری


2. جذابیت، کاربرد و فهم درسِ"دین و زندگی" سوم متوسطه ( نگرش دانش آموزان و تبیین علّی آن)

دوره 2، شماره 2، پاییز و زمستان 1391، صفحه 73-100

زهرا حسین پناه؛ محمود سعیدی رضوانی؛ بهروز مهرام