تعداد مقالات: 158
1. برنامه‌ریزی درسی مدرسه - محور راهبردی برای تمرکززدایی از نظام برنامه‌ریزی درسی

دوره 1، شماره 1، بهار و تابستان 1390، صفحه 1-27

10.22099/jcr.2012.241

موسی پیری؛ محمد عطاران؛ علیرضا کیامنش؛ غلامرضا حسین‌نژاد


2. شناسایی و اولویت بندی عوامل مؤثر بر اجرای طرح ارزشیابی توصیفی در مدارس دوره ابتدایی کشور

دوره 1، شماره 2، پاییز و زمستان 1390، صفحه 1-28

10.22099/jcr.2012.248

علی بیرمی‌پور؛ مصطفی شریف؛ سید ابراهیم جعفری؛ حسین مولوی


4. طراحی راهنمای برنامه‌ی درسی مهارت‌های پیش‌حرفه‌ای برای دانش‌آموزان با ناتوانی هوشی در دوره‌ی ابتدایی

دوره 2، شماره 2، پاییز و زمستان 1391، صفحه 1-30

10.22099/jcr.2013.1946

قربان همتی علمدارلو؛ احمد به‌پژوه؛ غلامعلی افروز؛ باقر غباری بناب؛ نعمت الله موسی پور


8. بررسی تجربه‌ی تدریس استادان دانشگاه تبریز از رویکرد معماری دانش

دوره 5، شماره 1، بهار و تابستان 1394، صفحه 1-23

10.22099/jcr.2015.3207

سوسن علویانی؛ اسکندر فتحی آذر؛ یوسف ادیب


11. رویکردهای نظری و عملی به تکنولوژی آموزشی به همراه پیشنهاد برنامه ی درسی مطلوب برای مقطع کارشناسی ارشد ایران

دوره 6، شماره 2، پاییز و زمستان 1395، صفحه 1-24

10.22099/jcr.2017.3960

محمد رحمان پور؛ محمدجواد لیاقتدار؛ فریدون شریفیان؛ مهران رضایی


13. پایایی و روایی مقدماتی مقیاس سبک یادگیری بر مبنای مدل سیلور، هانسن و استرانگ

دوره 7، شماره 2، زمستان 1396، صفحه 1-14

10.22099/jcr.2018.4737

ناهید اوجاقی؛ بهمن سعیدی پور؛ حسین زارع؛ محبوبه اسلمی


14. التقاط ناسازوار در جهت گیری های عملی برنامه درسی دانشجومعلمان: نظریه داده بنیاد

دوره 8، شماره 1، بهار و تابستان 1397، صفحه 1-30

10.22099/jcr.2018.4946

راحله پوراسماعیل؛ مقصود امین خندقی؛ بهروز مهرام


15. شناسایی محتوا و منبع دانش‌عملی معلمان با تجربه ابتدایی: دلالت‌های آن برای تربیت معلمان ابتدایی در نظام تربیت معلم

دوره 8، شماره 2، پاییز و زمستان 1397، صفحه 1-27

10.22099/jcr.2019.5117

حسین چهارباشلو؛ مجید علی عسگری؛ خلیل غلامی؛ نعمت اله موسی پور


16. طراحی چارچوب برنامه‌ درسی تربیت مربی پیش‌دبستانی در نظام آموزش و پرورش جمهوری اسلامی ایران

دوره 9، شماره 1، بهار و تابستان 1398، صفحه 1-29

10.22099/jcr.2019.5213

رحمت اله مرزوقی؛ جعفر ترک زاده؛ سوسن جباری؛ نصراله نوروزی


18. طراحی و اعتباریابی چارچوب برنامه درسی آموزش پدافند غیرعامل دوره‌ی متوسطه‌ی آموزش و پرورش جمهوری اسلامی ایران

دوره 7، شماره 2، زمستان 1396، صفحه 15-42

10.22099/jcr.2018.4741

رحمت اله مرزوقی؛ رضا ناصری جهرمی؛ مهدی کرباسیان؛ جعفر ترک زاده؛ مهدی محمدی


19. بررسی تطبیقی فعالیت‌های فوق‌برنامه دوره ابتدایی ایران با کشورهای آمریکا، انگلستان و مالزی

دوره 3، شماره 1، پاییز و زمستان 1392، صفحه 17-65

10.22099/jcr.2013.2512

سیدمحمدرضا امام جمعه؛ غلامعلی احمدی؛ مهین تیمورنیا


20. نقش هنر در آموزش مفهومی جدید از صلح - رویکرد پدیدارشناسانه

دوره 7، شماره 1، بهار و تابستان 1396، صفحه 18-43

10.22099/jcr.2017.4201

شهرزاد راهنما بیات؛ بابک شمشیری؛ مهدی محمدی؛ بهرام جوکار


22. تأثیر روش تدریس یادگیری مشارکتی جیکساو بر احساس تعلق به مدرسه در بین دانش‌آموزان دبیرستانی شهرستان نجف‌آباد

دوره 4، شماره 1، بهار و تابستان 1393، صفحه 23-35

10.22099/jcr.2014.3080

مهدی ابوالقاسمی نجف آبادی؛ ام کلثوم میرالی رستمی؛ علی اکبر شیخی فینی


23. کاوشی پیرامون چارچوب نظارت راهبردی نهادهای تعلیم و تربیت غیررسمی: مطالعه موردی کیفی مراکز آموزش‌های آزاد

دوره 5، شماره 2، پاییز و زمستان 1394، صفحه 23-45

10.22099/jcr.2016.3834

رحمت اله مرزوقی؛ جعفر ترک زاده؛ مهدی محمدی؛ جعفر جهانی؛ الهام حیدری


24. مقایسه‌ی تأثیر روش آموزش بایبی و گانیه بر انگیزش و یادگیری دانش آموزان

دوره 5، شماره 1، بهار و تابستان 1394، صفحه 25-46

10.22099/jcr.2015.3208

سمانه عبدلی؛ خدیجه علی آبادی؛ مهسا مرادی؛ محبوبه مهرورز