کلیدواژه‌ها = برنامه درسی
تعداد مقالات: 19
1. طراحی الگوی شایستگی‌های مصرف پایدار در دانش‌آموزان دوره ابتدایی-رویکرد فراترکیب

دوره 10، شماره 2، پاییز و زمستان 1399، صفحه 1-33

10.22099/jcr.2021.6044

مریم شفیعی؛ سمیرا نکومند؛ رحمت اله مرزوقی؛ جعفر ترک زاده


3. شاخص‌های محیط‌های‌ یاددهی و یادگیری مطلوب برای دروس رشته‌های علوم انسانی دانشگاه‌ها و میزان توجه به آنها

دوره 10، شماره 2، پاییز و زمستان 1399، صفحه 258-289

10.22099/jcr.2021.6057

مصطفی باقریان فر؛ احمدرضا نصراصفهانی؛ محمد رضا آهنچیان


4. برنامۀ درسی سواد حقوقی دورۀ متوسطه: یک مطالعۀ ترکیبی

دوره 10، شماره 1، بهار و تابستان 1399، صفحه 105-133

10.22099/jcr.2020.5820

رحمت اله مرزوقی؛ کمال محمدزاده


9. ارزشیابی کیفیت عناصر برنامه درسی آموزش الکترونیکی در آموزش عالی ایران

دوره 8، شماره 1، بهار و تابستان 1397، صفحه 104-122

10.22099/jcr.2018.4951

محمد جاودانی؛ عباس اناری نژاد


11. رویکردهای نظری و عملی به تکنولوژی آموزشی به همراه پیشنهاد برنامه ی درسی مطلوب برای مقطع کارشناسی ارشد ایران

دوره 6، شماره 2، پاییز و زمستان 1395، صفحه 1-24

10.22099/jcr.2017.3960

محمد رحمان پور؛ محمدجواد لیاقتدار؛ فریدون شریفیان؛ مهران رضایی


14. تدوین و اعتباریابی چارچوب سنجش دست‌آوردهای برنامه درسی ضمنی دانشگاهی

دوره 5، شماره 1، بهار و تابستان 1394، صفحه 145-161

10.22099/jcr.2015.3623

رحمت اله مرزوقی؛ مهرداد امینی؛ محمد مزیدی؛ جعفر ترک زاده؛ مهدی محمدی


16. بررسی صورت های عقلانیت و کارکردهای آن در برنامه درسی

دوره 4، شماره 2، پاییز و زمستان 1393، صفحه 55-91

10.22099/jcr.2015.3087

سارا اسدپور؛ محمد مزیدی


17. بررسی و تحلیل مشکلات اجرایی پایه ششم ابتدایی از منظر جایگاه عناصر برنامه درسی

دوره 4، شماره 2، پاییز و زمستان 1393، صفحه 33-54

10.22099/jcr.2015.3086

محمد امینی؛ حمید رحیمی؛ الهام اسفندیاری


18. بررسی مقوله فرهنگ و قومیت در محتوای برنامه های درسی مطالعات اجتماعی دوره ابتدایی

دوره 4، شماره 2، پاییز و زمستان 1393، صفحه 117-130

10.22099/jcr.2015.3089

فرزانه زینال تاج؛ مرضیه دهقان؛ حمیده پاک مهر


19. بررسی تطبیقی فعالیت‌های فوق‌برنامه دوره ابتدایی ایران با کشورهای آمریکا، انگلستان و مالزی

دوره 3، شماره 1، پاییز و زمستان 1392، صفحه 17-65

10.22099/jcr.2013.2512

سیدمحمدرضا امام جمعه؛ غلامعلی احمدی؛ مهین تیمورنیا