نویسنده = یوسفی، حمیدرضا
تعداد مقالات: 1
1. ویژگی‌های برنامه‌ی درسی صلح‌محور بر اساس آموزه‌های فلسفه‌ی میان‌فرهنگی

دوره 9، شماره 2، پاییز و زمستان 1398، صفحه 104-138

10.22099/jcr.2019.5231

حسن اسدی؛ بابک شمشیری؛ حمیدرضا یوسفی؛ محمد حسن کریمی