نویسنده = جعفری صمیمی، احمد
تعداد مقالات: 1
1. تحلیل محتوای آموزش سواد اقتصادی در پایه‌ ششم ابتدایی

دوره 9، شماره 2، پاییز و زمستان 1398، صفحه 85-103

10.22099/jcr.2019.5229

میمنت عابدینی بلترک؛ احمد جعفری صمیمی