نویسنده = یزدانشناس، فاطمه
تعداد مقالات: 1
1. چالش‌های تفکیک دانش‌آموزان تیزهوش و سرآمد: رویکرد ترکیبی

دوره 9، شماره 1، بهار و تابستان 1398، صفحه 260-298

10.22099/jcr.2019.5222

فاطمه یزدانشناس؛ عبداله پارسا؛ یداله مهرعلیزاده