نویسنده = خسروی، علی اکبر
تعداد مقالات: 2
1. طراحی الگویی برای تطبیق نظام‌های تربیت‌معلم

دوره 9، شماره 1، بهار و تابستان 1398، صفحه 224-259

10.22099/jcr.2019.5221

مهری اعزازی؛ محمد نوریان؛ علی اکبر خسروی بابادی؛ داریوش نوروزی