نویسنده = طهماسب زاده شیخلار، داود
تعداد مقالات: 2
2. مطالعه‌ی پدیدارشناختی تجارب و ادراک معلمان دوره ابتدایی از برنامه درسی علوم تلفیقی

دوره 9، شماره 1، بهار و تابستان 1398، صفحه 113-139

10.22099/jcr.2019.5217

داود طهماسب زاده شیخلار؛ اسکندر فتحی آذر؛ مریم صنیعی