نویسنده = میر شاه جعفری، سید ابراهیم
تعداد مقالات: 1
1. خود شرح‌حال‌نویسی مشارکتی: الگویی نوین و منطبق با برنامه‌ی درسی کارورزی در دانشگاه فرهنگیان

دوره 9، شماره 2، پاییز و زمستان 1398، صفحه 44-84

10.22099/jcr.2019.5227

حسین قربانی؛ سید ابراهیم میر شاه جعفری؛ احمدرضا نصراصفهانی؛ محمدرضا نیستانی