نویسنده = موسی پور، نعمت اله
تعداد مقالات: 3
1. کاوش برنامه درسی اجرا شده دروس تربیتی؛ نظریه‌ای داده بنیاد

دوره 9، شماره 1، بهار و تابستان 1398، صفحه 75-112

10.22099/jcr.2019.5216

یحیی معروفی؛ حسین حسنی؛ نعمت اله موسی پور


2. شناسایی محتوا و منبع دانش‌عملی معلمان با تجربه ابتدایی: دلالت‌های آن برای تربیت معلمان ابتدایی در نظام تربیت معلم

دوره 8، شماره 2، پاییز و زمستان 1397، صفحه 1-27

10.22099/jcr.2019.5117

حسین چهارباشلو؛ مجید علی عسگری؛ خلیل غلامی؛ نعمت اله موسی پور


3. طراحی راهنمای برنامه‌ی درسی مهارت‌های پیش‌حرفه‌ای برای دانش‌آموزان با ناتوانی هوشی در دوره‌ی ابتدایی

دوره 2، شماره 2، پاییز و زمستان 1391، صفحه 1-30

10.22099/jcr.2013.1946

قربان همتی علمدارلو؛ احمد به‌پژوه؛ غلامعلی افروز؛ باقر غباری بناب؛ نعمت الله موسی پور