نویسنده = ابوالقاسمی نجف آبادی، مهدی
تعداد مقالات: 2
1. طراحی راهبردهای یاددهی-یادگیری بر اساس رویکرد تفکیکی در مدارس استعداد درخشان: یک مطالعه ترکیبی

دوره 8، شماره 2، پاییز و زمستان 1397، صفحه 145-171

10.22099/jcr.2019.5122

مهدی ابوالقاسمی؛ حسین زینلی پور؛ علی اکبر شیخی فینی؛ علیرضا عصاره


2. تأثیر روش تدریس یادگیری مشارکتی جیکساو بر احساس تعلق به مدرسه در بین دانش‌آموزان دبیرستانی شهرستان نجف‌آباد

دوره 4، شماره 1، بهار و تابستان 1393، صفحه 23-35

10.22099/jcr.2014.3080

مهدی ابوالقاسمی نجف آبادی؛ ام کلثوم میرالی رستمی؛ علی اکبر شیخی فینی