نویسنده = کیامنش، علیرضا
تعداد مقالات: 1
1. برنامه‌ریزی درسی مدرسه - محور راهبردی برای تمرکززدایی از نظام برنامه‌ریزی درسی

دوره 1، شماره 1، بهار و تابستان 1390، صفحه 1-27

10.22099/jcr.2012.241

موسی پیری؛ محمد عطاران؛ علیرضا کیامنش؛ غلامرضا حسین‌نژاد