نویسنده = شمشیری، بابک
تعداد مقالات: 6
2. ویژگی‌های برنامه‌ی درسی صلح‌محور بر اساس آموزه‌های فلسفه‌ی میان‌فرهنگی

دوره 9، شماره 2، پاییز و زمستان 1398، صفحه 104-138

10.22099/jcr.2019.5231

حسن اسدی؛ بابک شمشیری؛ حمیدرضا یوسفی؛ محمد حسن کریمی


3. بررسی برخی مؤلفه‌های برنامه درسی تربیت معنوی در چارچوب سنت‌گرایی سید‌حسین نصر

دوره 9، شماره 1، بهار و تابستان 1398، صفحه 320-355

10.22099/jcr.2019.5230

بابک شمشیری؛ سعید رحیمیان؛ حسین علی تجلی اردکانی


5. نقش هنر در آموزش مفهومی جدید از صلح - رویکرد پدیدارشناسانه

دوره 7، شماره 1، بهار و تابستان 1396، صفحه 18-43

10.22099/jcr.2017.4201

شهرزاد راهنما بیات؛ بابک شمشیری؛ مهدی محمدی؛ بهرام جوکار


6. نقش و کارکرد کتاب‌های تعلیمات اجتماعی پنجم دبستان و سوم راهنمایی در شکل گیری هویت ملی

دوره 1، شماره 1، بهار و تابستان 1390، صفحه 139-167

10.22099/jcr.2012.246

محمودرضا نوشادی؛ بابک شمشیری؛ حبیب احمدی