نویسنده = بابک شمشیری
ویژگی‌های برنامه‌ی درسی صلح‌محور بر اساس آموزه‌های فلسفه‌ی میان‌فرهنگی

دوره 9، شماره 2، اسفند 1398، صفحه 104-138

10.22099/jcr.2019.5231

حسن اسدی؛ بابک شمشیری؛ حمیدرضا یوسفی؛ محمد حسن کریمی


بررسی برخی مؤلفه‌های برنامه درسی تربیت معنوی در چارچوب سنت‌گرایی سید‌حسین نصر

دوره 9، شماره 1، شهریور 1398، صفحه 320-355

10.22099/jcr.2019.5230

بابک شمشیری؛ سعید رحیمیان؛ حسین علی تجلی اردکانی


نقش هنر در آموزش مفهومی جدید از صلح - رویکرد پدیدارشناسانه

دوره 7، شماره 1، شهریور 1396، صفحه 18-43

10.22099/jcr.2017.4201

شهرزاد راهنما بیات؛ بابک شمشیری؛ مهدی محمدی؛ بهرام جوکار