نویسنده = لیاقتدار، محمد جواد
تعداد مقالات: 1
1. بررسی اثربخشی آموزش بازنمایی‌های تصویری بر توانایی حل مسائل کلامی ریاضی دانش‌آموزان

دوره 9، شماره 2، پاییز و زمستان 1398، صفحه 200-224

10.22099/jcr.2019.5233

مهران عزیزی محمودآباد؛ محمد جواد لیاقتدار؛ حمیدرضا عریضی