نویسنده = نصراصفهانی، احمدرضا
تعداد مقالات: 2
1. شاخص‌های محیط‌های‌ یاددهی و یادگیری مطلوب برای دروس رشته‌های علوم انسانی دانشگاه‌ها و میزان توجه به آنها

دوره 10، شماره 2، پاییز و زمستان 1399، صفحه 258-289

10.22099/jcr.2021.6057

مصطفی باقریان فر؛ احمدرضا نصراصفهانی؛ محمد رضا آهنچیان


2. خود شرح‌حال‌نویسی مشارکتی: الگویی نوین و منطبق با برنامه‌ی درسی کارورزی در دانشگاه فرهنگیان

دوره 9، شماره 2، پاییز و زمستان 1398، صفحه 44-84

10.22099/jcr.2019.5227

حسین قربانی؛ سید ابراهیم میر شاه جعفری؛ احمدرضا نصراصفهانی؛ محمدرضا نیستانی