نویسنده = سعیدی رضوانی، محمود
تعداد مقالات: 2
1. شایستگی‎های کانونی مربی تربیت جنسی

دوره 9، شماره 2، پاییز و زمستان 1398، صفحه 163-199

10.22099/jcr.2019.5232

محمود سعیدی رضوانی؛ فاطمه غلامی؛ حسین باقری


2. جذابیت، کاربرد و فهم درسِ"دین و زندگی" سوم متوسطه ( نگرش دانش آموزان و تبیین علّی آن)

دوره 2، شماره 2، پاییز و زمستان 1391، صفحه 73-100

10.22099/jcr.2013.1949

زهرا حسین پناه؛ محمود سعیدی رضوانی؛ بهروز مهرام