نویسنده = یادگارزاده، غلامرضا
تعداد مقالات: 1
1. شناسایی مؤلفه‌های مسئولیت حرفه‌ای متخصصان برنامة درسی

دوره 8، شماره 2، پاییز و زمستان 1397، صفحه 199-223

10.22099/jcr.2019.5124

غلامرضا یادگارزاده