نویسنده = مهرام، بهروز
تعداد مقالات: 1
1. التقاط ناسازوار در جهت گیری های عملی برنامه درسی دانشجومعلمان: نظریه داده بنیاد

دوره 8، شماره 1، بهار و تابستان 1397، صفحه 1-30

10.22099/jcr.2018.4946

راحله پوراسماعیل؛ مقصود امین خندقی؛ بهروز مهرام