نویسنده = آزادی ده بیدی، فاطمه
تعداد مقالات: 1
1. مطالعه ی تطبیقی سبک های تفکر دانشجویان رشته های تحصیلی مختلف دانشگاه شیراز

دوره 6، شماره 2، پاییز و زمستان 1395، صفحه 88-100

10.22099/jcr.2017.3965

فرهاد خرمایی؛ فاطمه آزادی ده بیدی