نویسنده = خبازی کناری، مهدی
تعداد مقالات: 1
1. تفکر تخیلی در آموزش علوم: تحلیل محتوای کتاب‌های درسی علوم دوره ابتدایی بر اساس مؤلفه‌های تخیل

دوره 5، شماره 1، بهار و تابستان 1394، صفحه 121-144

10.22099/jcr.2015.3622

سهیلا هاشمی؛ مهدی خبازی کناری؛ رقیه شعبانی