نویسنده = ملکی، حسن
تعداد مقالات: 1
1. ارائه‌ی الگوی مطلوب طراحی برنامه‌ی درسی بین رشته‌ای کارشناسی علوم اجتماعی

دوره 1، شماره 2، پاییز و زمستان 1390، صفحه 105-130

10.22099/jcr.2012.252

جمال سلیمی؛ حسن ملکی؛ محمود مهرمحمدی