نویسنده = ادیب منش، مرزبان
تعداد مقالات: 2
2. امکان سنجی اجرای برنامه‌ریزی درسی مدرسه محور در دبیرستان‌های شهر کرمانشاه

دوره 1، شماره 2، پاییز و زمستان 1390، صفحه 81-104

10.22099/jcr.2012.251

مرزبان ادیب منش؛ مجید علی عسگری؛ نعمت اله موسی‌پور