نویسنده = سجادیه، نرگس
تعداد مقالات: 1
1. هدف‌های درس تاریخ بر اساس رویکردی اسلامی در فلسفه‌ی برنامه‌ی درسی

دوره 1، شماره 1، بهار و تابستان 1390، صفحه 111-138

10.22099/jcr.2012.245

خسرو باقری؛ نرگس سجادیه