نویسنده = بوستانی، افسانه
تعداد مقالات: 1
1. مقایسه‌ی میزان هم خوانی طرح ارزشیابی توصیفی قصد شده با اجرا شده در مدارس ناحیه یک شیراز

دوره 2، شماره 2، پاییز و زمستان 1391، صفحه 119-140

10.22099/jcr.2013.1951

افسانه بوستانی؛ حجت اله فانی؛ احمدرضا اوجی نژاد