نویسنده = یوسف زاده، محمدرضا
تعداد مقالات: 2
1. هویت شرح‌حال‌نویسی در برنامه‌ درسی ملی – مطالعه‌ی ترکیبی

دوره 7، شماره 1، بهار و تابستان 1396، صفحه 118-143

10.22099/jcr.2017.4205

محمدرضا یوسف زاده؛ صدیقه کاظم پور