نویسنده = معروفی، یحیی
تعداد مقالات: 1
1. کاوش برنامه درسی اجرا شده دروس تربیتی؛ نظریه‌ای داده بنیاد

دوره 9، شماره 1، بهار و تابستان 1398، صفحه 75-112

10.22099/jcr.2019.5216

یحیی معروفی؛ حسین حسنی؛ نعمت اله موسی پور