نویسنده = امینی، محمد
تعداد مقالات: 1
1. بررسی و تحلیل مشکلات اجرایی پایه ششم ابتدایی از منظر جایگاه عناصر برنامه درسی

دوره 4، شماره 2، پاییز و زمستان 1393، صفحه 33-54

10.22099/jcr.2015.3086

محمد امینی؛ حمید رحیمی؛ الهام اسفندیاری