نویسنده = امینی، محمد
تعداد مقالات: 1
1. ارزیابی سواد زیست‌محیطی دانش‌آموزان و چالش‌های اجرایی آموزش محیط‌ زیست در مدارس متوسطه

دوره 9، شماره 2، پاییز و زمستان 1398، صفحه 288-313

10.22099/jcr.2020.5536

مینا سلیمیان ریزی؛ محمد امینی؛ سید احمد مدنی