نویسنده = منصوری، سیروس
تعداد مقالات: 2
1. الگوی علّی ساختار کلاس سازنده‌گرا، جهت‌گیری هدف و عملکرد تحصیلی

دوره 7، شماره 1، بهار و تابستان 1396، صفحه 70-96

10.22099/jcr.2017.4203

راضیه شیخ الاسلامی؛ فهیمه کشاورزی؛ سیروس منصوری