تعداد مقالات: 134
126. تبیین مفهوم برنامه درسی سایه در نظام آموزشی ایران

دوره 8، شماره 2، پاییز و زمستان 1397، صفحه 245-275

10.22099/jcr.2019.5127

مرتضی بازدارقمچی قیه؛ کورش فتحی و اجارگاه؛ محبوبه عارفی؛ مقصود فراستخواه


127. چالش‌های تفکیک دانش‌آموزان تیزهوش و سرآمد: رویکرد ترکیبی

دوره 9، شماره 1، بهار و تابستان 1398، صفحه 260-298

10.22099/jcr.2019.5222

فاطمه یزدانشناس؛ عبداله پارسا؛ یداله مهرعلیزاده


128. مطالعه چگونگی«آموزش شهروندی» در برنامه درسی: سنتز پژوهی مطالعات انجام شده در دو دهه اخیر

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 28 اسفند 1398

10.22099/jcr.2020.5535

جمال سلیمی


129. بررسی مقوله فرهنگ و قومیت در محتوای برنامه های درسی مطالعات اجتماعی دوره ابتدایی

دوره 4، شماره 2، پاییز و زمستان 1393، صفحه 117-130

10.22099/jcr.2015.3089

فرزانه زینال تاج؛ مرضیه دهقان؛ حمیده پاک مهر


131. ارزیابی سواد زیست محیطی دانش آموزان و چالش های اجرایی آموزش محیط زیست در مدارس متوسطه

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 28 اسفند 1398

10.22099/jcr.2020.5536

مینا سلیمیان ریزی؛ محمد امینی؛ سید احمد مدنی


132. فهم آموزش اخلاق در مدارس ابتدایی شهر شیراز از دیدگاه معلمان پایه ی اول

دوره 4، شماره 2، پاییز و زمستان 1393، صفحه 131-162

10.22099/jcr.2015.3107

فریبا خوشبخت؛ نجمه کارور؛ محمد مزیدی


133. بررسی برخی مؤلفه‌های برنامه درسی تربیت معنوی در چارچوب سنت‌گرایی سید‌حسین نصر

دوره 9، شماره 1، بهار و تابستان 1398، صفحه 320-355

10.22099/jcr.2019.5230

بابک شمشیری؛ سعید رحیمیان؛ حسین علی تجلی اردکانی


134. تبیین مدل علی عوامل مدرسه ای بر رفتارهای تحصیلی با واسطه گری عوامل فردی(خودکارآمدی و خودتنظیمی)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 28 اسفند 1398

10.22099/jcr.2020.5537

سکینه حیدری؛ سیامک سامانی؛ نادره سهرابی شگفتی؛ امیر هوشنگ مهریار