تعداد مقالات: 146
126. تبیین مفهوم برنامه درسی سایه در نظام آموزشی ایران

دوره 8، شماره 2، پاییز و زمستان 1397، صفحه 245-275

10.22099/jcr.2019.5127

مرتضی بازدارقمچی قیه؛ کورش فتحی و اجارگاه؛ محبوبه عارفی؛ مقصود فراستخواه


128. چالش‌های تفکیک دانش‌آموزان تیزهوش و سرآمد: رویکرد ترکیبی

دوره 9، شماره 1، بهار و تابستان 1398، صفحه 260-298

10.22099/jcr.2019.5222

فاطمه یزدانشناس؛ عبداله پارسا؛ یداله مهرعلیزاده


129. بررسی مقوله فرهنگ و قومیت در محتوای برنامه های درسی مطالعات اجتماعی دوره ابتدایی

دوره 4، شماره 2، پاییز و زمستان 1393، صفحه 117-130

10.22099/jcr.2015.3089

فرزانه زینال تاج؛ مرضیه دهقان؛ حمیده پاک مهر


130. ارزیابی سواد زیست‌محیطی دانش‌آموزان و چالش‌های اجرایی آموزش محیط‌ زیست در مدارس متوسطه

دوره 9، شماره 2، پاییز و زمستان 1398، صفحه 288-313

10.22099/jcr.2020.5536

مینا سلیمیان ریزی؛ محمد امینی؛ سید احمد مدنی


132. فهم آموزش اخلاق در مدارس ابتدایی شهر شیراز از دیدگاه معلمان پایه ی اول

دوره 4، شماره 2، پاییز و زمستان 1393، صفحه 131-162

10.22099/jcr.2015.3107

فریبا خوشبخت؛ نجمه کارور؛ محمد مزیدی


133. تبیین مدل علّی عوامل مدرسه‌ای بر رفتارهای تحصیلی با واسطه‌گری عوامل فردی (خودکارآمدی و خودتنظیمی)

دوره 9، شماره 2، پاییز و زمستان 1398، صفحه 314-338

10.22099/jcr.2020.5537

سکینه حیدری؛ سیامک سامانی؛ نادره سهرابی شگفتی؛ امیر هوشنگ مهریار


134. بررسی برخی مؤلفه‌های برنامه درسی تربیت معنوی در چارچوب سنت‌گرایی سید‌حسین نصر

دوره 9، شماره 1، بهار و تابستان 1398، صفحه 320-355

10.22099/jcr.2019.5230

بابک شمشیری؛ سعید رحیمیان؛ حسین علی تجلی اردکانی


139. برنامۀ درسی سواد حقوقی دورۀ متوسطه: یک مطالعۀ ترکیبی

دوره 10، شماره 1، بهار و تابستان 1399، صفحه 105-133

10.22099/jcr.2020.5820

رحمت اله مرزوقی؛ کمال محمدزاده


140. تحلیل محتوای کتاب فیزیک (2) رشتۀ‏ ریاضی فیزیک از دیدگاه الگوی خلاقیت پلسک

دوره 10، شماره 1، بهار و تابستان 1399، صفحه 134-156

10.22099/jcr.2020.5821

سودابه پوراحسان؛ مهدی رحیمی؛ احمد زندوانیان


143. مفهوم‌سازی ارزشیابی نظام برنامۀ درسی در دانشگاه جامع علمی-کاربردی

دوره 10، شماره 1، بهار و تابستان 1399، صفحه 232-254

10.22099/jcr.2020.5824

رحمان عزیزی؛ غلامرضا حاجی حسین نژاد؛ مصطفی قادری؛ مجید علی عسگری


144. الگوی برنامۀ درسی توسعۀ دانش تخصصی تقسیم کسرها مبتنی بر برنامه‏ریزی درسی مدرسه‏‌محور

دوره 10، شماره 1، بهار و تابستان 1399، صفحه 255-281

10.22099/jcr.2020.5825

حمید دافعی؛ محمدرضا امام جمعه؛ علیرضا عصاره؛ صادق نصری


145. ارزشیابی برنامه‌های درسی ضمن خدمت بر اساس اصول آندراگوژی

دوره 10، شماره 1، بهار و تابستان 1399، صفحه 282-299

10.22099/jcr.2020.5829

مرتضی کرمی؛ مجتبی حسینی؛ فروزان سادات هاشمی؛ مهدی پوریزدیان محمدآباد