تعداد مقالات: 134
101. شناسایی و اولویت بندی نیازهای آموزشی سوادآموزان تحت پوشش نهضت سوادآموزی استان فارس - رویکرد ترکیبی

دوره 8، شماره 1، بهار و تابستان 1397، صفحه 123-150

عباس قلتاش؛ سیده گل افروز رمضانی؛ رحیم زارع


103. بررسی تطبیقی کتاب عربی اول راهنمایی با کتاب عربی پایه‌ی هفتم از منظر فعال و غیرفعال بودن بر اساس روش ویلیام رومی

دوره 9، شماره 1، بهار و تابستان 1398، صفحه 167-187

اسحق رحمانی؛ محمد مزیدی؛ دانش محمدی رکعتی؛ لیلا ایمانی فرد


104. بررسی و تحلیل مشکلات اجرایی پایه ششم ابتدایی از منظر جایگاه عناصر برنامه درسی

دوره 4، شماره 2، پاییز و زمستان 1393، صفحه 33-54

محمد امینی؛ حمید رحیمی؛ الهام اسفندیاری


106. میزان هم خوانی برنامه درسی پایه ششم ابتدایی با برنامه درسی کنجکاو محور

دوره 8، شماره 1، بهار و تابستان 1397، صفحه 151-179

پروین صمدی؛ میترا گلوی


107. شناسایی مؤلفه‌های مسئولیت حرفه‌ای متخصصان برنامة درسی

دوره 8، شماره 2، پاییز و زمستان 1397، صفحه 199-223

غلامرضا یادگارزاده


108. مفهوم‌پردازی فرایند آموزش چند فرهنگی از منظر معلمان اقوام ایرانی: نظریه داده بنیاد

دوره 9، شماره 1، بهار و تابستان 1398، صفحه 188-223

فاطمه هواس بیگی؛ علیرضا صادقی


109. بررسی صورت های عقلانیت و کارکردهای آن در برنامه درسی

دوره 4، شماره 2، پاییز و زمستان 1393، صفحه 55-91

سارا اسدپور؛ محمد مزیدی


111. اثربخشی ساخت گروهی نقشه مفهومی بر یادگیری معنی دار زبان انگلیسی دانش آموزان

دوره 8، شماره 1، بهار و تابستان 1397، صفحه 180-199

منصوره کلهر؛ گلنار مهران


113. طراحی الگویی برای تطبیق نظام‌های تربیت‌معلم

دوره 9، شماره 1، بهار و تابستان 1398، صفحه 224-259

مهری اعزازی؛ محمد نوریان؛ علی اکبر خسروی بابادی؛ داریوش نوروزی


114. تدوین و اعتباریابی نظام جامع یاددهی- یادگیری در آموزش عالی

دوره 4، شماره 2، پاییز و زمستان 1393، صفحه 93-116

جعفر ترک زاده؛ مهدی محمدی؛ سلیمه ستوده فر


117. تبیین مفهوم برنامه درسی سایه در نظام آموزشی ایران

دوره 8، شماره 2، پاییز و زمستان 1397، صفحه 245-275

مرتضی بازدارقمچی قیه؛ کورش فتحی و اجارگاه؛ محبوبه عارفی؛ مقصود فراستخواه


118. چالش‌های تفکیک دانش‌آموزان تیزهوش و سرآمد: رویکرد ترکیبی

دوره 9، شماره 1، بهار و تابستان 1398، صفحه 260-298

فاطمه یزدانشناس؛ عبداله پارسا؛ یداله مهرعلیزاده


119. بررسی مقوله فرهنگ و قومیت در محتوای برنامه های درسی مطالعات اجتماعی دوره ابتدایی

دوره 4، شماره 2، پاییز و زمستان 1393، صفحه 117-130

فرزانه زینال تاج؛ مرضیه دهقان؛ حمیده پاک مهر


121. فهم آموزش اخلاق در مدارس ابتدایی شهر شیراز از دیدگاه معلمان پایه ی اول

دوره 4، شماره 2، پاییز و زمستان 1393، صفحه 131-162

فریبا خوشبخت؛ نجمه کارور؛ محمد مزیدی


122. بررسی برخی مؤلفه‌های برنامه درسی تربیت معنوی در چارچوب سنت‌گرایی سید‌حسین نصر

دوره 9، شماره 1، بهار و تابستان 1398، صفحه 320-355

بابک شمشیری؛ سعید رحیمیان؛ حسین علی تجلی اردکانی


123. تجربیات زیسته دبیران عربی از دلایل نا کارآمدی آموزش زبان عربی: مطالعه ای پدیدارشناختی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 19 خرداد 1398

علی ایمان زاده؛ زهرا عبادی


124. تاثیراجرای الگوی کیفی مدیریت فرآیندهای یاددهی-یادگیری بر تامین نیازها و عملکرد تحصیلی دانش آموزان دوره ابتدایی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 19 خرداد 1398

محمد جاودانی؛ مهدی محمدی؛ محبوبه فولادچنگ؛ رحمت اله مرزوقی


125. تحلیل و بازنمایی ادراک و تجربۀ دانشجومعلمان از الگوی برنامۀدرسی کارورزی مبتنی بر خودشرح حال نویسی مشارکتی در دانشگاه فرهنگیان

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 19 خرداد 1398

حسین قربانی؛ سید ابراهیم میر شاه جعفری؛ احمدرضا نصراصفهانی؛ محمدرضا نیستانی