تعداد مقالات: 134
52. خود شرح‌حال‌نویسی مشارکتی: الگویی نوین و منطبق با برنامه‌ی درسی کارورزی در دانشگاه فرهنگیان

دوره 9، شماره 2، پاییز و زمستان 1398، صفحه 44-84

10.22099/jcr.2019.5227

حسین قربانی؛ سید ابراهیم میر شاه جعفری؛ احمدرضا نصراصفهانی؛ محمدرضا نیستانی


54. امکان سنجی اجرای برنامه‌ریزی درسی مدرسه محور در دبیرستان‌های شهر کرمانشاه

دوره 1، شماره 2، پاییز و زمستان 1390، صفحه 81-104

10.22099/jcr.2012.251

مرزبان ادیب منش؛ مجید علی عسگری؛ نعمت اله موسی‌پور


56. جذابیت، کاربرد و فهم درسِ"دین و زندگی" سوم متوسطه ( نگرش دانش آموزان و تبیین علّی آن)

دوره 2، شماره 2، پاییز و زمستان 1391، صفحه 73-100

10.22099/jcr.2013.1949

زهرا حسین پناه؛ محمود سعیدی رضوانی؛ بهروز مهرام


59. تجربه زیسته ی دانش آموزان از مدرسه: راهنمای عمل برنامه درسی

دوره 4، شماره 1، بهار و تابستان 1393، صفحه 61-84

10.22099/jcr.2014.3082

مرتضی بینش؛ نرگس کشتی آرای؛ علیرضا یوسفی؛ محمدحسین یارمحمدیان


62. پیش بینی گرایش به اندیشه‌ی انتقادی بر اساس صلاحیت راهبری اعضای هیأت علمی

دوره 6، شماره 1، بهار و تابستان 1395، صفحه 101-126

10.22099/jcr.2016.3841

مجید علی پور بهزادی؛ ناصر نوشادی


64. الگوی علّی ساختار کلاس سازنده‌گرا، جهت‌گیری هدف و عملکرد تحصیلی

دوره 7، شماره 1، بهار و تابستان 1396، صفحه 70-96

10.22099/jcr.2017.4203

راضیه شیخ الاسلامی؛ فهیمه کشاورزی؛ سیروس منصوری


68. کاوش برنامه درسی اجرا شده دروس تربیتی؛ نظریه‌ای داده بنیاد

دوره 9، شماره 1، بهار و تابستان 1398، صفحه 75-112

10.22099/jcr.2019.5216

یحیی معروفی؛ حسین حسنی؛ نعمت اله موسی پور


69. تحلیل محتوای آموزش سواد اقتصادی در پایه‌ ششم ابتدایی

دوره 9، شماره 2، پاییز و زمستان 1398، صفحه 85-103

10.22099/jcr.2019.5229

میمنت عابدینی بلترک؛ احمد جعفری صمیمی


70. هدف‌های درس تاریخ بر اساس رویکردی اسلامی در فلسفه‌ی برنامه‌ی درسی

دوره 1، شماره 1، بهار و تابستان 1390، صفحه 111-138

10.22099/jcr.2012.245

خسرو باقری؛ نرگس سجادیه


71. ارائه‌ی الگوی مطلوب طراحی برنامه‌ی درسی بین رشته‌ای کارشناسی علوم اجتماعی

دوره 1، شماره 2، پاییز و زمستان 1390، صفحه 105-130

10.22099/jcr.2012.252

جمال سلیمی؛ حسن ملکی؛ محمود مهرمحمدی


72. بررسی مؤلفه‌های دموکراسی در کتاب‌های تعلیمات اجتماعی دوره‌ی ابتدایی

دوره 2، شماره 1، پاییز و زمستان 1391، صفحه 121-151

10.22099/jcr.2012.1944

فریده درخواه؛ محمد مزیدی؛ فرخنده مفیدی


75. بررسی میزان توجه به مؤلفه‌های ورزش و نقش آن بر سلامت در کتاب‌های درسی دوره راهنمایی

دوره 3، شماره 2، پاییز و زمستان 1392، صفحه 95-117

10.22099/jcr.2014.2972

میمنت عابدینی بلترک؛ ابراهیم صالحی عمران