تعداد مقالات: 134
51. امکان سنجی اجرای برنامه‌ریزی درسی مدرسه محور در دبیرستان‌های شهر کرمانشاه

دوره 1، شماره 2، پاییز و زمستان 1390، صفحه 81-104

مرزبان ادیب منش؛ مجید علی عسگری؛ نعمت اله موسی‌پور


53. جذابیت، کاربرد و فهم درسِ"دین و زندگی" سوم متوسطه ( نگرش دانش آموزان و تبیین علّی آن)

دوره 2، شماره 2، پاییز و زمستان 1391، صفحه 73-100

زهرا حسین پناه؛ محمود سعیدی رضوانی؛ بهروز مهرام


54. رابطه‌ی نوع ساختار و مطلوبیت جوّ کلاسی در دانشگاه (مطالعه موردی دانشگاه شیراز)

دوره 3، شماره 1، پاییز و زمستان 1392، صفحه 87-114

جعفر ترک زاده؛ فاطمه زینعلی


56. تجربه زیسته ی دانش آموزان از مدرسه: راهنمای عمل برنامه درسی

دوره 4، شماره 1، بهار و تابستان 1393، صفحه 61-84

مرتضی بینش؛ نرگس کشتی آرای؛ علیرضا یوسفی؛ محمدحسین یارمحمدیان


57. بررسی رابطه ادراک دانشجویان از جهانی‌شدن آموزش عالی با ارزیابی آنان از کیفیت فرآیندهای یاددهی ـ یادگیری

دوره 5، شماره 1، بهار و تابستان 1394، صفحه 89-119

سکینه جعفری؛ علی اکبر امین بیدختی؛ مهدی محمدی


59. پیش بینی گرایش به اندیشه‌ی انتقادی بر اساس صلاحیت راهبری اعضای هیأت علمی

دوره 6، شماره 1، بهار و تابستان 1395، صفحه 101-126

مجید علی پور بهزادی؛ ناصر نوشادی


61. الگوی علّی ساختار کلاس سازنده‌گرا، جهت‌گیری هدف و عملکرد تحصیلی

دوره 7، شماره 1، بهار و تابستان 1396، صفحه 70-96

راضیه شیخ الاسلامی؛ فهیمه کشاورزی؛ سیروس منصوری


64. تحلیل محتوای کتاب‌های راهنمای معلم فیزیک دورة متوسطه بر اساس رویکرد به ماهیت علم – پژوهش کیفی

دوره 8، شماره 2، پاییز و زمستان 1397، صفحه 70-97

محمد حسن کریمی؛ فرحناز کیانی؛ بابک شمشیری


65. کاوش برنامه درسی اجرا شده دروس تربیتی؛ نظریه‌ای داده بنیاد

دوره 9، شماره 1، بهار و تابستان 1398، صفحه 75-112

یحیی معروفی؛ حسین حسنی؛ نعمت اله موسی پور


66. هدف‌های درس تاریخ بر اساس رویکردی اسلامی در فلسفه‌ی برنامه‌ی درسی

دوره 1، شماره 1، بهار و تابستان 1390، صفحه 111-138

خسرو باقری؛ نرگس سجادیه


67. ارائه‌ی الگوی مطلوب طراحی برنامه‌ی درسی بین رشته‌ای کارشناسی علوم اجتماعی

دوره 1، شماره 2، پاییز و زمستان 1390، صفحه 105-130

جمال سلیمی؛ حسن ملکی؛ محمود مهرمحمدی


68. بررسی مؤلفه‌های دموکراسی در کتاب‌های تعلیمات اجتماعی دوره‌ی ابتدایی

دوره 2، شماره 1، پاییز و زمستان 1391، صفحه 121-151

فریده درخواه؛ محمد مزیدی؛ فرخنده مفیدی


71. بررسی میزان توجه به مؤلفه‌های ورزش و نقش آن بر سلامت در کتاب‌های درسی دوره راهنمایی

دوره 3، شماره 2، پاییز و زمستان 1392، صفحه 95-117

میمنت عابدینی بلترک؛ ابراهیم صالحی عمران


73. تفکر تخیلی در آموزش علوم: تحلیل محتوای کتاب‌های درسی علوم دوره ابتدایی بر اساس مؤلفه‌های تخیل

دوره 5، شماره 1، بهار و تابستان 1394، صفحه 121-144

سهیلا هاشمی؛ مهدی خبازی کناری؛ رقیه شعبانی