کلیدواژه‌ها = نگرش
تعداد مقالات: 2
2. جذابیت، کاربرد و فهم درسِ"دین و زندگی" سوم متوسطه ( نگرش دانش آموزان و تبیین علّی آن)

دوره 2، شماره 2، پاییز و زمستان 1391، صفحه 73-100

زهرا حسین پناه؛ محمود سعیدی رضوانی؛ بهروز مهرام