کلیدواژه‌ها = ارزشیابی
تعداد مقالات: 2
1. ارزشیابی کیفیت عناصر برنامه درسی آموزش الکترونیکی در آموزش عالی ایران

دوره 8، شماره 1، بهار و تابستان 1397، صفحه 104-122

محمد جاودانی؛ عباس اناری نژاد