کلیدواژه‌ها = نظام آموزش و پرورش
تعداد مقالات: 1
1. طراحی چارچوب برنامه‌ درسی تربیت مربی پیش‌دبستانی در نظام آموزش و پرورش جمهوری اسلامی ایران

دوره 9، شماره 1، بهار و تابستان 1398، صفحه 1-29

10.22099/jcr.2019.5213

رحمت اله مرزوقی؛ جعفر ترک زاده؛ سوسن جباری؛ نصراله نوروزی