کلیدواژه‌ها = نظریه داده بنیاد
تعداد مقالات: 3
1. مفهوم پردازی فرایند آموزش چندفرهنگی از منظر معلمان اقوام ایرانی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 19 خرداد 1398

Fatemeh Havas beigi؛ علیرضا صادقی


2. مفهوم‌پردازی فرایند آموزش چند فرهنگی از منظر معلمان اقوام ایرانی: نظریه داده بنیاد

دوره 9، شماره 1، بهار و تابستان 1398، صفحه 188-223

فاطمه هواس بیگی؛ علیرضا صادقی


3. التقاط ناسازوار در جهت گیری های عملی برنامه درسی دانشجومعلمان: نظریه داده بنیاد

دوره 8، شماره 1، بهار و تابستان 1397، صفحه 1-30

راحله پوراسماعیل؛ مقصود امین خندقی؛ بهروز مهرام