کلیدواژه‌ها = آموزش
تعداد مقالات: 4
1. ارزیابی سواد زیست‌محیطی دانش‌آموزان و چالش‌های اجرایی آموزش محیط‌ زیست در مدارس متوسطه

دوره 9، شماره 2، پاییز و زمستان 1398، صفحه 288-313

10.22099/jcr.2020.5536

مینا سلیمیان ریزی؛ محمد امینی؛ سید احمد مدنی


2. تحلیل محتوای آموزش سواد اقتصادی در پایه‌ ششم ابتدایی

دوره 9، شماره 2، پاییز و زمستان 1398، صفحه 85-103

10.22099/jcr.2019.5229

میمنت عابدینی بلترک؛ احمد جعفری صمیمی


3. نقش هنر در آموزش مفهومی جدید از صلح - رویکرد پدیدارشناسانه

دوره 7، شماره 1، بهار و تابستان 1396، صفحه 18-43

10.22099/jcr.2017.4201

شهرزاد راهنما بیات؛ بابک شمشیری؛ مهدی محمدی؛ بهرام جوکار


4. پیش فرضهای برنامهی درسی آموزش سلامت جنسی از منظری اسلامی

دوره 2، شماره 1، پاییز و زمستان 1391، صفحه 53-89

10.22099/jcr.2012.1942

مهدی محمدی؛ رحمت اله مرزوقی